Haelen, Kloosterveld 17

Haelen, Kraaiakkerweg 16

Haelen, Roggelseweg 17